Personal Hosting

Hosting tốc độ cao Litespeed - Tích hợp Imunify360 diệt virus, malware hàng ngày, đảm bảo website bạn luôn an toàn

S1 S2 S3 S4
Price 800,000 VNĐ Yıllık 1,200,000 VNĐ Yıllık 1,800,000 VNĐ Yıllık 1,200,000 VNĐ 6 Aylık
Personal Hosting
SSD 1500 MB 2048MB 3072MB 5120MB
Addon Domain - 1 3 5
MySQL 2 4 6 8
CPU 1 1.5 1.5 2
Ram 512MB 768MB 1GB 1.5GB
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Weekly Weekly Weekly Weekly
SSL Free Free Free Free
Açıklama Tích hợp Imunify360 tiêu diệt Malware cho website của bạn
Tích hợp Imunify360 tiêu diệt Malware cho website của bạn
Tích hợp Imunify360 giúp làm sạch malware trên website của bạn
Tích hợp Imunify360 giúp làm sạch malware trên website của bạn
Satın Al Satın Al Satın Al Satın Al