Singapore Hosting

SG 01 SG 02 SG 03
Price 100,000 VNĐ 1 tháng 600,000 VNĐ 6 tháng 1,200,000 VNĐ 6 tháng
Singapore Hosting
SSD 2GB 3GB 5GB
Domain 1 3 5
Database 2 5 10
Bandwidth 100GB 200GB 500GB
Backup Daily Daily Daily
SSL Free Free Free
Free Test 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay