Business Hosting

Hosting Cloudlinux chống local-attack 100%, tăng cường bảo mật, hỗ trợ đầy đủ các phiên bản php - Webserver tốc độ cao Litespeed Enterprise - Tích hợp Imunify360 diệt virus, malware hàng ngày, đảm bảo website bạn luôn an toàn, ổn định

Hosting B1 Hosting B2 Hosting B3
Price 300,000 VNĐ 1 tháng 450,000 VNĐ 1 tháng 800,000 VNĐ 1 tháng
Business Hosting
SSD 5GB 10GB 20GB
Ram 1GB 2GB 4GB
vCPU 1 2 4
Domain 4 6 10
Entry Process 150 200 300
Number of Process 150 200 300
IOPS 4096 10240 20480
I/O 10MB/s 20MB/s 50MB/s
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited
Mô tả Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360
Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360
Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay