Business Hosting

Hosting Cloudlinux chống local-attack 100%, tăng cường bảo mật, hỗ trợ đầy đủ các phiên bản php - Webserver tốc độ cao Litespeed Enterprise - Tích hợp Imunify360 diệt virus, malware hàng ngày, đảm bảo website bạn luôn an toàn, ổn định

B1

Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360

 • 5GB SSD
 • 1GB Ram
 • 1 vCPU
 • 4 Domain
 • 150 Entry Process
 • 150 Number of Process
 • 4096 IOPS
 • 10MB/s I/O
 • Unlimited Bandwidth
B2

Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360

 • 10GB SSD
 • 2GB Ram
 • 2 vCPU
 • 6 Domain
 • 200 Entry Process
 • 200 Number of Process
 • 10240 IOPS
 • 20MB/s I/O
 • Unlimited Bandwidth
B3

Backup hàng ngày
Miễn phí SSL
Imunify360

 • 20GB SSD
 • 4GB Ram
 • 4 vCPU
 • 10 Domain
 • 300 Entry Process
 • 300 Number of Process
 • 20480 IOPS
 • 50MB/s I/O
 • Unlimited Bandwidth