KVM VPS

Hỗ trợ tối ưu tốc độ cho VPS, backup VPS hàng tuần

M1 M2 M3 Tùy chỉnh
Price 275,000 VNĐ 1 tháng 350,000 VNĐ 1 tháng 475,000 VNĐ 1 tháng 210,000 VNĐ 1 tháng
KVM VPS
CPU 1 2 2 1
Ram 2GB 2GB 4GB 1GB
SSD 15GB 20GB 25GB 10GB
IPv4 1 1 1 1
Unlimited Bandwidth Bandwidth Bandwidth Bandwidth
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay