KVM VPS

Hỗ trợ tối ưu tốc độ cho VPS, backup VPS hàng tuần

M1
 • 1 CPU
 • 2GB Ram
 • 15GB SSD
 • 1 IPv4
 • Bandwidth Unlimited
M2
 • 2 CPU
 • 2GB Ram
 • 20GB SSD
 • 1 IPv4
 • Bandwidth Unlimited
M3
 • 2 CPU
 • 4GB Ram
 • 25GB SSD
 • 1 IPv4
 • Bandwidth Unlimited
Tùy chỉnh
 • 1 CPU
 • 1GB Ram
 • 10GB SSD
 • 1 IPv4
 • Bandwidth Unlimited