DA Hosting

Tích hợp Imunify AV tự động tiêu diệt virus, mã độc, bảo vệ website an toàn

C1

Tích hợp ImunifyAV diệt malware

 • 1024MB SSD
 • 1 Domain
 • 2 Database
 • Unlimited Bandwidth
 • Weekly Backup
 • Free SSL
C2

Tích hợp ImunifyAV diệt malware

 • 3072MB SSD
 • 2 Domain
 • 4 Database
 • Unlimited Bandwidth
 • Weekly Backup
 • Free SSL
C3

Tích hợp ImunifyAV diệt malware

 • 5120MB SSD
 • 5 Domain
 • 10 Database
 • Unlimited Bandwidth
 • Weekly Backup
 • Free SSL