DA Hosting

Tích hợp Imunify AV tự động tiêu diệt virus, mã độc, bảo vệ website an toàn

C1 C2 C3
Price 600,000 VNĐ 1 năm 800,000 VNĐ 6 tháng 600,000 VNĐ 3 tháng
DA Hosting
SSD 1024MB 3072MB 5120MB
Domain 1 2 5
Database 2 4 10
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Weekly Weekly Weekly
SSL Free Free Free
Mô tả Tích hợp ImunifyAV diệt malware
Tích hợp ImunifyAV diệt malware
Tích hợp ImunifyAV diệt malware
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay