ISP Hosting

Chạy trên nền tảng Cloudlinux, Tích hợp Virus Die giúp web bạn luôn sạch

ISP1

Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch

 • 1500 MB SSD
 • 0 Addon Domain
 • 2 MySQL
 • 1 CPU
 • 512MB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
ISP2

Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch

 • 2048MB SSD
 • 1 Addon Domain
 • 4 MySQL
 • 1.5 CPU
 • 768MB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
ISP3

Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch

 • 3072MB SSD
 • 3 Addon Domain
 • 6 MySQL
 • 1.5 CPU
 • 1GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
ISP4

Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch

 • 5120MB SSD
 • 5 Addon Domain
 • 8 MySQL
 • 2 CPU
 • 1.5GB Ram
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL