ISP Hosting

Chạy trên nền tảng Cloudlinux, Tích hợp Virus Die giúp web bạn luôn sạch

ISP1 ISP2 ISP3 ISP4
Price 800,000 VNĐ 1 năm 1,200,000 VNĐ 1 năm 1,800,000 VNĐ 1 năm 1,200,000 VNĐ 6 tháng
ISP Hosting
SSD 1500 MB 2048MB 3072MB 5120MB
Addon Domain - 1 3 5
MySQL 2 4 6 8
CPU 1 1.5 1.5 2
Ram 512MB 768MB 1GB 1.5GB
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Daily Daily Daily Daily
SSL Free Free Free Free
Mô tả Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch
Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch
Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch
Tích hợp Virus Die giúp website luôn sạch
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay