Hosting Doanh Nghiệp

Chạy trên nền tảng Cloudlinux, phân quyền tài nguyên riêng biệt, chống lây lan mã độc giữa các hosting

DN 1
 • 10 GB SSD
 • 20 Addon Domain
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
 • 2G Ram
 • 2 CPU
DN 2
 • 20 GB SSD
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
 • 3G Ram
 • 3 CPU
DN 3
 • 30 GB SSD
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Bandwidth
 • Daily Backup
 • Free SSL
 • 4G Ram
 • 4 CPU