Hosting Doanh Nghiệp

Chạy trên nền tảng Cloudlinux, phân quyền tài nguyên riêng biệt, chống lây lan mã độc giữa các hosting

DN 1 DN 2 DN 3
Price 300,000 VNĐ Aylık 450,000 VNĐ Aylık 600,000 VNĐ Aylık
Hosting Doanh Nghiệp
SSD 10 GB 20 GB 30 GB
Addon Domain 20 Unlimited Unlimited
MySQL Unlimited Unlimited Unlimited
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Daily Daily Daily
SSL Free Free Free
Ram 2G 3G 4G
CPU 2 3 4
Satın Al Satın Al Satın Al