Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.com
230,000 VNĐ
1 năm
230,000 VNĐ
1 năm
230,000 VNĐ
1 năm
.net
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
.org
230,000 VNĐ
1 năm
230,000 VNĐ
1 năm
230,000 VNĐ
1 năm
.biz
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
.info
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
.vn
750,000 VNĐ
1 năm
750,000 VNĐ
1 năm
500,000 VNĐ
1 năm
.com.vn
650,000 VNĐ
1 năm
650,000 VNĐ
1 năm
450,000 VNĐ
1 năm
.edu.vn
400,000 VNĐ
1 năm
400,000 VNĐ
1 năm
200,000 VNĐ
1 năm
.biz.vn
650,000 VNĐ
1 năm
650,000 VNĐ
1 năm
450,000 VNĐ
1 năm
.net.vn
650,000 VNĐ
1 năm
650,000 VNĐ
1 năm
450,000 VNĐ
1 năm
.win
25,000 VNĐ
1 năm
600,000 VNĐ
1 năm
600,000 VNĐ
1 năm

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Miễn phí SSL cho tất cả tên miền

Hỗ trợ chuyển hosting khi đăng ký tại Minh Hiển

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về minhhien

Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn

Powered by WHMCompleteSolution