Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Bảng giá tên miền

Đăng ký mới
Transfer
Gia hạn
.com
275,000 VNĐ
1 năm
250,000 VNĐ
1 năm
275,000 VNĐ
1 năm
.net
330,000 VNĐ
1 năm
300,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
.org
320,000 VNĐ
1 năm
300,000 VNĐ
1 năm
320,000 VNĐ
1 năm
.biz
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
.info
305,000 VNĐ
1 năm
305,000 VNĐ
1 năm
305,000 VNĐ
1 năm
.vn
750,000 VNĐ
1 năm
750,000 VNĐ
1 năm
500,000 VNĐ
1 năm
.com.vn
650,000 VNĐ
1 năm
650,000 VNĐ
1 năm
400,000 VNĐ
1 năm
.edu.vn
400,000 VNĐ
1 năm
400,000 VNĐ
1 năm
200,000 VNĐ
1 năm
.net.vn
650,000 VNĐ
1 năm
650,000 VNĐ
1 năm
400,000 VNĐ
1 năm
.top
280,000 VNĐ
1 năm
280,000 VNĐ
1 năm
280,000 VNĐ
1 năm
.ltd
460,000 VNĐ
1 năm
460,000 VNĐ
1 năm
460,000 VNĐ
1 năm
.global
1,650,000 VNĐ
1 năm
1,650,000 VNĐ
1 năm
1,650,000 VNĐ
1 năm
.pro
330,000 VNĐ
1 năm
N/A
330,000 VNĐ
1 năm
.us
220,000 VNĐ
1 năm
220,000 VNĐ
1 năm
220,000 VNĐ
1 năm
.me
410,000 VNĐ
1 năm
410,000 VNĐ
1 năm
485,000 VNĐ
1 năm
.world
635,000 VNĐ
1 năm
635,000 VNĐ
1 năm
635,000 VNĐ
1 năm
.win
660,000 VNĐ
1 năm
660,000 VNĐ
1 năm
660,000 VNĐ
1 năm
.asia
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
330,000 VNĐ
1 năm
.vinhlong.vn
350,000 VNĐ
1 năm
200,000 VNĐ
1 năm
200,000 VNĐ
1 năm
.biz.vn
350,000 VNĐ
1 năm
350,000 VNĐ
1 năm
200,000 VNĐ
1 năm

Please choose a category from above.


 Đăng ký thêm hosting

Miễn phí SSL cho tất cả tên miền

Hỗ trợ chuyển hosting khi đăng ký tại Minh Hiển

 Chuyển tên miền về minhhien

Tên miền chuyển về phải còn ít nhất 30 ngày sử dụng *


* Không bao gồm các tên miền vừa hết hạn và các tên miền vừa gia hạn