Hosting cơ bản

Hosting tốc độ cao Litespeed - Tích hợp Imunify360 diệt virus, malware hàng ngày, đảm bảo website bạn luôn an toàn

Hosting S1 Hosting S2 Hosting S3 Hosting S4
Price 800,000 VNĐ 1 năm 600,000 VNĐ 6 tháng 1,800,000 VNĐ 1 năm 1,200,000 VNĐ 6 tháng
Hosting cơ bản
SSD 1500 MB 2048MB 3072MB 5120MB
Addon Domain - 1 3 5
MySQL 2 4 6 8
CPU 1 1.5 1.5 2
Ram 512MB 768MB 1GB 2GB
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Weekly Weekly Daily Daily
SSL Free Free Free Free
Mô tả Tích hợp Imunify360 tiêu diệt Malware cho website của bạn
Tích hợp Imunify360 tiêu diệt Malware cho website của bạn
Tích hợp Imunify360 giúp làm sạch malware trên website của bạn
Tích hợp Imunify360 giúp làm sạch malware trên website của bạn
Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay Đăng ký ngay