Kính gửi quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ VPS tại Singapore.

Mạng Singapore sẽ được nâng cấp để cung cấp các cải tiến mạng như là một phần của những nỗ lực liên tục nhằm cung cấp dịch vụ tuyệt vời và duy trì môi trường lưu trữ lý tưởng

Chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống network với thời gian như sau:

  • Ngày nâng cấp: 20 - 04 - 2020
  • Thời gian bắt đầu: 00:00
  • Thời gian kết thúc: 04:00 cùng ngày

Trong thời gian nâng cấp, dịch vụ sẽ bị gián đoạn, mong quý vị thông cảm.

Việc nâng cấp sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên VPS.

Singapore Scheduled Maintenance - 2020-04-19

Event Type: Network Upgrade
Start Time: 2020-04-19 17:00:00 UTC
End Time: 2020-04-19 21:00:00 UTC

The Singapore network will be upgraded to provide network enhancements as part of ongoing efforts to provide excellent service and maintain an ideal hosting environment. A device reload may be necessary and some customers may experience brief periods of latency or packetloss while routes are updated across the redundant topology.


Tuesday, April 14, 2020

« Quay lại